....

TECHNICAL ANALYSIS

เนื่องจากราคาของสินทรัพย์มีการเคลื่อนไหวและมีความผันผวนอยู่ตลอดเวลา
การวิเคราะห์จากพฤติกรรมของราคาหรือปัจจัยต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งสำคัญ
ทางทีมงาน FXtoday จึงได้มีการทำบทวิเคราะห์สำหรับนักลงทุนที่สนใจ
เพื่อช่วยในการกำหนดกลยุทธ์ในการเทรด Forex

บทวิเคราะห์ล่าสุด

บทวิเคราะห์ทั้งหมด


เริ่มต้นลงทุน Forex ได้อย่างไร?

ก่อนลงทุนในตลาด Forex เทรดเดอร์จำเป็นต้องมีการเรียนรู้
ให้เข้าใจในพฤติกรรมการเคลื่อนไหวของตลาด หรือเรียนรู้วิธีการใช้เครื่องมือต่าง ๆ
ที่จะช่วยในการเริ่มต้นลงทุน

สำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ FXtoday ขอแนะนำให้เริ่มจากการศึกษาในหัวข้อพื้นฐาน เช่น เข้าใจรูปแบบกราฟแท่งเทียน, แนวรับ-แนวต้าน หรือการใช้ Indicator อย่างง่าย
และที่สำคัญต้องขยันฝึกฝนให้เกิดความชำนาญในการซื้อขาย

การวิเคราะห์ Forex มีกี่ประเภท?

การวิเคราะห์ราคาสินทรัพย์ในตลาด Forex มีมากมายหลายวิธี ในแต่ละวิธีล้วนมีเป้าหมายที่แตกต่างกัน โดยทาง Fxtoday ได้แบ่งเป็น 2 ประเภทการวิเคราะห์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ

  • การวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค
  • การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

การวิเคราะห์แนวโน้มในตลาด Forex คืออะไร?

การวิเคราะห์แนวโน้ม (Trend) ในตลาด Forex คือ การคาดการณ์ทิศทางการเคลื่อนที่ ของกราฟราคาจากปัจจัยหลาย ๆ อย่างเข้ามาช่วยในการติดสินใจ เพื่อเป็นการคาดการณ์อนาคตไว้ล่วงหน้า ซึ่งแนวโน้มในตลาด Forex ประกอบด้วย 3 รูปแบบ ได้แก่

  • แนวโน้มขาขึ้น (Uptrend)
  • แนวโน้มขาลง (Downtrend)
  • แนวโน้มด้านข้าง (Sideway)

สร้างกลยุทธ์ในการซื้อขาย Forex ได้อย่างไร?

การสร้างกลยุทธ์ในการซื้อขาย Forex คือ การสร้างรูปแบบแผนการซื้อขาย หรือการบริหารความเสี่ยงที่คุณสามารถควบคุมได้ ไม่ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มต้น หรือเป็นเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ ต้องมีการสร้างกลยุทธ์ของตนเอง เพื่อทดสอบความสามารถในการสร้างผลกำไร

โดย FXtoday ขอแนะนำ 3 ขั้นตอนการสร้างกลยุทธ์ในการซื้อขายอย่างง่าย ดังนี้

  • เริ่มทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐาน และการวิเคราะห์ทางเทคนิค
  • การศึกษาจุดเข้าซื้อหรือจุดขายที่ได้เปรียบ และการบริหารความเสี่ยงในการซื้อขาย
  • การทดสอบกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ และการนำมาปรับแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น

รับ Signal Forex ได้อย่างไร?

FXtoday พร้อมสำหรับการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับตลาด Forex รวมถึงมีการวิเคราะห์สัญญาณการซื้อขายจากผู้เชี่ยวชาญของ FXtoday เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงสัญญาณการซื้อขายได้อย่างรวดเร็ว โดยมีการวิเคราะห์จากปัจจัยพื้นฐานทางเทคนิค และกลยุทธ์ต่าง ๆ จากผู้เชี่ยวชาญ พร้อมอธิบายวัตถุประสงค์ในการเข้าซื้อ ที่ช่วยให้คุณสามารถดำเนินการซื้อขายด้วยความเข้าใจ และนำไปตัดสินใจได้ในอนาคต

Forex News

ARTICLES