×

บทวิเคราะห์ GBP/USD TF. H1 ประจำวัน 28/06/2022

บทวิเคราะห์ EUR/USD TF. H1 ประจำวัน 27/06/2022 ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง EUR/USD ได้ปรับตัวขึ้นมายืนเหนื...
Updated 19 hours ago

บทวิเคราะห์ EUR/USD TF. H1 ประจำวัน 27/06/2022

บทวิเคราะห์ EUR/USD TF. H1 ประจำวัน 27/06/2022 ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง EUR/USD ได้ปรับตัวขึ้นมายืนเหนื...
Updated 1 day ago

บทวิเคราะห์ EUR/USD TF. H1 ประจำวัน 26/05/2022

 บทวิเคราะห์ EUR/USD TF. H1 ประจำวัน 26/05/2022 ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง EUR/USD ได้ปรับตัวขึ้นมาย...
Updated 1 month ago

บทวิเคราะห์ EUR/USD TF. H1 ประจำวัน 18/05/2022

การวิเคราะห์ภาพรวมทางเทคนิคจากนักวิเคราะห์ FXTODAY   ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง EUR/USD ได้ปรับตัวข...
Updated 1 month ago

บทวิเคราะห์ GBP/USD TF. H1 ประจำวัน 12/05/2022

การวิเคราะห์ภาพรวมทางเทคนิคจากนักวิเคราะห์ FXTODAY ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง GBP/USD ร่วงลงต่อเนื่องเป...
Updated 1 month ago

บทวิเคราะห์ EUR/USD TF. H1 ประจำวัน 11/05/2022

การวิเคราะห์ภาพรวมทางเทคนิคจากนักวิเคราะห์ FXTODAY   ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง EUR/USD ได้ปรับตัวล...
Updated 1 month ago

บทวิเคราะห์ EUR/USD TF. H1 ประจำวัน 22/04/2022

การวิเคราะห์ภาพรวมทางเทคนิคจากนักวิเคราะห์ FXTODAY   ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง EUR/USD ได้ปรับตัวล...
Updated 2 months ago

บทวิเคราะห์ GBP/USD TF. H1 ประจำวัน 21/04/2022

การวิเคราะห์ภาพรวมทางเทคนิคจากนักวิเคราะห์ FXTODAY ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง GBP/USD รีบาวน์ขึ้นกว่า 1,0...
Updated 2 months ago

บทวิเคราะห์ EUR/USD TF. H1 ประจำวัน 20/04/2022

การวิเคราะห์ภาพรวมทางเทคนิคจากนักวิเคราะห์ FXTODAY   ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง EUR/USD ได้รีบาวด์ข...
Updated 2 months ago

บทวิเคราะห์ EUR/USD TF. H1 ประจำวัน 06/04/2022

การวิเคราะห์ภาพรวมทางเทคนิคจากนักวิเคราะห์ FXTODAY   ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง EUR/USD ปรับตัวลงต่...
Updated 2 months ago