×

บทวิเคราะห์ XAU/USD TF. H1 ประจำวัน 2/12/2022

บทวิเคราะห์ XAU/USD TF. H1 ประจำวัน 2/12/2022 บทวิเคราะห์ XAU/USD วันนี้ ใน Timeframe 1h อยู่ในแนวโ...
Updated 1 day ago

บทวิเคราะห์ XAU/USD TF. H1 ประจำวัน 30/11/2022

บทวิเคราะห์ XAU/USD TF. H1 ประจำวัน 30/11/2022 บทวิเคราะห์ XAU/USD วันนี้ ใน Timeframe 1h อยู่ในแนว...
Updated 3 days ago

บทวิเคราะห์ XAU/USD TF. H1 ประจำวัน 25/11/2022

บทวิเคราะห์ XAU/USD TF. H1 ประจำวัน 25/11/2022 บทวิเคราะห์ XAU/USD วันนี้ ใน Timeframe 1h เริ่มเปลี...
Updated 1 week ago

บทวิเคราะห์ XAU/USD TF. H1 ประจำวัน 24/11/2022

บทวิเคราะห์ XAU/USD TF. H1 ประจำวัน 24/11/2022 บทวิเคราะห์ XAU/USD วันนี้ ใน Timeframe 1h เริ่มเปลี...
Updated 1 week ago

บทวิเคราะห์ XAU/USD TF. H1 ประจำวัน 23/11/2022

บทวิเคราะห์ XAU/USD TF. H1 ประจำวัน 23/11/2022 บทวิเคราะห์ XAU/USD วันนี้ ใน Timeframe 1h เริ่มเปลี...
Updated 1 week ago

บทวิเคราะห์ XAU/USD TF. H1 ประจำวัน 22/11/2022

บทวิเคราะห์ XAU/USD TF. H1 ประจำวัน 22/11/2022 บทวิเคราะห์ XAU/USD วันนี้ ใน Timeframe 1h ภาพรวมใหญ...
Updated 1 week ago

บทวิเคราะห์ XAU/USD TF. H1 ประจำวัน 21/11/2022

บทวิเคราะห์ XAU/USD TF. H1 ประจำวัน 21/11/2022 บทวิเคราะห์ XAU/USD วันนี้ ใน Timeframe 1h ภาพรวมยัง...
Updated 1 week ago

บทวิเคราะห์ GBP/USD TF. H1 ประจำวัน 18/11/2022

บทวิเคราะห์ GBP/USD TF. H1 ประจำวัน 18/11/2022 บทวิเคราะห์ GBP/USD วันนี้ ภาพรวมใน Timeframe 1...
Updated 2 weeks ago

บทวิเคราะห์ GBP/USD TF. H1 ประจำวัน 17/11/2022

บทวิเคราะห์ GBP/USD TF. H1 ประจำวัน 17/11/2022 บทวิเคราะห์ GBP/USD วันนี้ ภาพรวมใน Timeframe 1h ยัง...
Updated 2 weeks ago

บทวิเคราะห์ GBP/USD TF. H1 ประจำวัน 16/11/2022

บทวิเคราะห์ GBP/USD TF. H1 ประจำวัน 16/11/2022 บทวิเคราะห์ GBP/USD วันนี้ ภาพรวมใน Timeframe 1h ยัง...
Updated 2 weeks ago