×

Bitcoin พุ่งทะลุ 51,000 ดอลล่าร์ จากความคืบหน้ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐฯ

ราคา Bitcoin พุ่งสูงกว่าระดับ 51,000 ดอลล่าร์ ได้อีกครั้ง จากความคืบหน้ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐฯมูลค่า 1.9 ล้านล้านดอลลาร์ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจดังกล่าวซึ่งมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า “พ...
By adisak premruedee
Updated 15 hours ago
post-slider
ราคา Bitcoin พุ่งสูงกว่าระดับ 51,000 ดอลล่าร์ ได้อีกครั้ง จากความคืบหน้ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหร...
By adisak premruedee
Updated 15 hours ago
post-slider
สำนักงานความปลอดภัยด้านสาธารณสุข (BASG) ของออสเตรีย ได้ระงับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของบริษัท...
By adisak premruedee
Updated 15 hours ago
post-slider
หุ้นในเอเชียแปซิฟิกส่วนใหญ่ปรับตัวลงในเช้าวันจันทร์แม้ว่าจะเป็นการมองในแง่ดีต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิ...
By adisak premruedee
Updated 15 hours ago
post-slider
รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของจีน เปิดเผยว่า จีนและอาเซียนควรเร่งเจรจากฎระเบียบที่นำไปใช้ในระดับภูมิภา...
By adisak premruedee
Updated 15 hours ago
post-slider
รัฐบาลสหรัฐเปิดเผยในวันศุกร์ (5 มี.ค.) ว่า ได้ตกลงกับสหภาพยุโรปหรืออียู (EU) ที่จะระงับการเก็บภาษีนำ...
By adisak premruedee
Updated 1 day ago