PBOC อัดฉีดเม็ดเงินอีกครั้ง

PBOC อัดฉีดเม็ดเงินอีกครั้ง
Create at 3 years ago (Dec 29, 2020 18:21)

แบงก์ชาติจีนอัดฉีดเงิน 2 หมื่นล้านหยวนเข้าระบบ มุ่งรักษาสภาพคล่อง ธนาคารกลางจีนอัดฉีดเงินสดเข้าสู่ระบบธนาคารผ่านทางข้อตกลง reverse repos ในวันนี้ โดยมีเป้าหมายที่จะรักษาสภาพคล่องในระบบให้เพียงพอ ทั้งนี้ ธนาคารกลางจีนอัดฉีดเงิน 2 หมื่นล้านหยวน (3.06 พันล้านดอลลาร์) เข้าสู่ตลาดผ่านทางข้อตกลง reverse repos ประเภทอายุ 7 วันที่อัตราดอกเบี้ย 2.2%

ในวันนี้มีข้อตกลง reverse repos มูลค่า 1 หมื่นล้านหยวนที่ครบกำหนดไถ่ถอน จึงเท่ากับว่าแบงก์ชาติจีนได้อัดฉีดเงินสุทธิ 1 หมื่นล้านหยวนเข้าสู่ระบบธนาคาร สำหรับ reverse repo เป็นกระบวนการที่ธนาคารกลางเข้าซื้อหลักทรัพย์จากธนาคารพาณิชย์ด้วยข้อตกลงที่จะขายคืนในอนาคต รายงานการดำเนินงานของรัฐบาลจีนในปีนี้ระบุว่า จีนจะยังคงดำเนินนโยบายการเงินที่รอบคอบอย่างเหมาะสมและยืดหยุ่นมากขึ้น

Tags:

TECHNICAL ANALYSIS

ARTICLES