×

เซี่ยงไฮ้-อาเซียนการค้าโตเกินคาด ไม่หวั่นพิษเศรษฐกิจจากโควิด

img
Create at 1 year ago (Dec 27, 2020 17:19)

ศุลกากรนครเซี่ยงไฮ้ ทางตะวันออกของจีนระบุว่า การค้าระหว่างเซี่ยงไฮ้และสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน ยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งในปีนี้ แม้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ก็ตาม

เซี่ยงไฮ้นำเข้าสินค้าจากอาเซียนในช่วง 11 เดือนแรกของปีนี้คิดเป็นมูลค่ามากกว่า 3.39 แสนล้านหยวน (ราว 1.55 ล้านล้านบาท) เพิ่มขึ้น 6.1% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ขณะที่เซี่ยงไฮ้ส่งออกสินค้าไปอาเซียนคิดเป็นมูลค่า 4.33 แสนล้านหยวน (ราว 1.99 ล้านล้านบาท) ลดลง 4.1% เมื่อเทียบปีต่อปี ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเพราะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

สินค้าประเภทแผงวงจรรวมเป็นกลุ่มสินค้าขนาดใหญ่ที่สุดที่เซี่ยงไฮ้นำเข้าจากอาเซียนในช่วง 11 เดือนแรกของปีนี้ โดยมีมูลค่าการนำเข้าอยู่ที่ 8.56 หมื่นล้านหยวน (ราว 3.93 แสนล้านบาท) เพิ่มขึ้น 20.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และคิดเป็น 25.2% ของมูลค่าการนำเข้าทั้งหมดของเซี่ยงไฮ้จากอาเซียนในช่วงเวลาดังกล่าว เวียดนามนั้นนับเป็นหุ้นส่วนการค้ารายใหญ่ที่สุดของเซี่ยงไฮ้ในช่วง 11 เดือนแรกของปีนี้ โดยมีมูลค่าการค้าคิดเป็น 27.4% ของมูลค่าการค้าทั้งหมดระหว่างเซี่ยงไฮ้และอาเซียน

ทั้งนี้ กลุ่มอาเซียนประกอบด้วยบรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว เมียนมา มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม

Tags: