×

CySEC ออกโรงเตือน เว็บไซต์ปลอมระบาด หวัง นลท. ตรวจสอบข้อมูล

img
Create at 1 week ago (Nov 23, 2022 12:01)

เมื่อวันอังคาร (22 พฤศจิกายน 65) ที่ผ่านมา คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไซปรัส (CySEC) ประกาศเตือนลงเว็บไซต์ว่า ตรวจพบบุคคลและเว็บไซต์ปลอมที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ ตัวแทน และเว็บไซต์ทางกฎหมาย เพื่อฉ้อโกงนักลงทุน

จากข้อมูลของ CySEC การแอบอ้างนั้นมีหลายรูปแบบ ทั้งการปลอมเป็นเจ้าหน้าที่ของ CySEC หรือตัวแทนที่ได้รับแต่งตั้งจากหน่วยงานกำกับดูแล เช่น ที่ปรึกษาทางกฎหมาย โดยอธิบายว่า พวกสแกมเมอร์ติดต่อลูกค้าของหน่วยงานผ่านอีเมลและโทรศัพท์ ซึ่งชื่อ ที่อยู่ ตราประทับ โลโก้ ตลอดจนลายเซ็นของเจ้าหน้าที่ CySEC ที่ถูกคัดลอกนั้นดูเหมือนจริงมาก

ดังนั้น CySEC จึงเตือนให้นักลงทุนระมัดระวังผู้แอบอ้างที่เรียกร้องค่าธรรมเนียม เพื่อแลกกับการยุติการเรียกร้องค่าชดเชยปลอม พร้อมย้ำว่า หน่วยงานไม่เคยส่งข้อความที่ไม่พึงประสงค์ไปยังนักลงทุน หรือสมาชิก อีกทั้ง หน่วยงานยังไม่ต้องการข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคล หรือข้อมูลใด ๆ ของนักลงทุน 

เว็บไซต์ปลอม 5 แห่ง ที่แอบอ้างเป็นเว็บไซต์ดั้งเดิม ตามแถลงการณของ CySEC ประกอบด้วย

1) cysec-regulatory.com

2) www.cysecsupport.online

3) www.cysec-support.online

4) www.cysecgov.com

5) www.cysecs.group

จากข้างต้น การปลอมแปลงเว็บไซต์ รวมทั้งการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของ CySEC นั้น ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้น ดังนั้น หน่วยงานจึงหวังว่า นักลงทุนจะมีการยืนยันความถูกต้องของข้อความที่อ้างว่า มาจากพวกเขาผ่านทางอีเมล [email protected] ก่อนที่จะดำเนินการใด ๆ

 

เลือกบริการทางการเงินที่น่าเชื่อถือที่สุด ตรวจสอบบริษัทและรีวิวจากประสบการณ์ผู้ใช้จริง : Trustfinance

ที่มา : Finance Magnates, CySEC

____________________________________________
อัพเกรดความรู้เพิ่มเติม: Blog
รู้เท่าทันข่าว&สถานการณ์โลก: News
บทวิเคราะห์เชิงเทคนิคขั้นสูง: Analysis
Tags: