อัตราดอกเบี้ยสำคัญอย่างไรกับมูลค่าของสกุลเงิน

อัตราดอกเบี้ยสำคัญอย่างไรกับมูลค่าของสกุลเงิน
Create at 1 year ago (Jun 08, 2022 15:15)

สิ่งที่กำหนดความเป็นไปของมูลค่าสกุลเงินในตลาด สิ่งที่มีผลมากที่สุดคงเห็นจะเป็นอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยในที่นี้หมายถึงอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดยธนาคารกลางของประเทศนั้นๆ ซึ่งอัตราดอกเบี้ยนี้เองจะเป็นตัวอ้างอิงให้ธนาคารพาณิชย์นำไปเป็นดอกเบี้ยเงินฝาก และดอกเบี้ยเงินกู้ เป็นวงจรของเศรษฐกิจภายในประเทศต่อไป อัตราดอกเบี้ยมีไว้เพื่อควบคุม และรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจให้มีความมั่นคง โดยจะมีการปรับลดหรือปรับเพิ่มก็ขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ ยกตัวอย่างเช่น 

เมื่อเกิดกรณี อัตราเงินเฟ้อต่ำ, คนว่างงานสูง,เพิ่มการลงทุน, จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง เพื่อส่งเสริมการจับจ่ายบริโภค

เมื่อเกิดกรณี อัตราเงินเฟ้อสูง จะมีการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยขึ้น เพื่อลดการกู้ยืมของประชาชนลง

เมื่อสภาวะเศรษฐกิจเป็นปกติจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ให้คงเดิม

โดยสามารถดูวงจรของอัตราดอกเบี้ยได้จากภาพข้างล่าง 

อัตราดอกเบี้ยสำคัญอย่างไรกับมูลค่าของสกุลเงิน

เครดิตที่มาของภาพ: https://thailandinvestmentforum.com/2015/03/15/howbanksmove/

ซึ่งการปรับลดหรือปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยจะส่งผลกับมูลค่าของสกุลเงินโดยตรงเพราะอัตราดอกเบี้ยย่อมส่งผลกระทบต่อการลงทุน การนำเข้า-ส่งออก และอีกหลายๆด้าน ยกตัวอย่างผลกระทบเช่น

เมื่อมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง ในส่วนของการนำเข้าเมื่อลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยกับต่างประเทศลดลง ทำให้เงินทุนไหลออก ส่งผลให้เงินบาทอ่อนค่าลง ทำให้ธุรกิจหรือหน่วยอื่นๆ ของระบบเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับการนำเข้าลดลงตามไปด้วย

และประชาชน จะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากน้อยลง เนื่องจากเมื่อไหร่ก็ตามที่ลดดอกเบี้ยนโยบาย สิ่งที่มักจะเกิดขึ้นตามมาคือการลดดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางดอกเบี้ยเงินกู้ที่ปล่อยสินเชื่อให้กับประชาชน และภาคธุรกิจ เมื่อ "ดอกเบี้ยเงินฝากลดลง" ผลตอบแทนจากการฝากเงินย่อมลดลงตามไปด้วย

ทีนีคุณคงจะเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าทำอัตราดอกเบี้ยจึงส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสกุลเงินอย่างมาก เพราะเจ้าตัวอัตราดอกเบี้ยนี้จะเรียกว่าเป็นพระเอกในการควบคุมสมดุลของเศรษฐกิจโลกเลยก็ว่าได้

Tags:

Forex News

TECHNICAL ANALYSIS