ถั่วเหลือง-ข้าวสาลี ปิดบวกรับปัจจัยสภาพอากาศ
ภาวะตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ CBOT เมื่อวันศุกร์ ที่ 12 ก.พ. สัญญาถั่วเหลืองปิดบวกหลังมีรายงานว่า การเก็บเก...