เป็นความจริงหรือไม่ที่นักลงทุนมักเทตลาดก่อนสิ้นปี?
โดยปกติแล้ว นักลงทุนมักจะเลือกปิดออเดอร์เพื่อทำกำไรในช่วงก่อนสิ้นปี ประกอบกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นยิ่...