ทำความรู้จัก กองทุนคืออะไร?

img
Create at 1 year ago (Jul 22, 2022 16:49)

กองทุนคืออะไร? หลายคนที่ลงทุนในตลาดหุ้น และตลาดฟอเร็กซ์มานานอาจจะมองข้ามการลงทุนที่เรียบง่ายอย่างกองทุนไป ซึ่งกองทุนนับว่าเป็นการลงทุนที่ปลอดภัย และเชื่อถือได้ เหมาะสำหรับมือใหม่ ซึ่งวันนี้ผู้เขียนจะมาอธิบายว่ากองทุนคืออะไร? มีลักษณะการทำงานอย่างไร? และมีข้อดี ข้อเสียอย่างไร? ให้ทุกท่านได้เข้าใจกันครับ

กองทุน คือ การระดมเงินทุนจากนักลงทุนหลายรายมารวมกันให้เป็นเงินลงทุนก้อนใหญ่ โดยบริษัทหลักทรัพย์ต่าง ๆ ซึ่งเมื่อมีการระดมเงินทุนมาแล้ว เงินทุนดังกล่าวก็จะถูกนำไปลงทุนจากนักลงทุนที่เชี่ยวชาญเรียกว่าผู้จัดการกองทุน ซึ่งผู้จัดการกองทุนจะนำเงินลงทุนนี้ไปลงทุนในสินทรัพย์ใด ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของกองทุนนั้น ๆ ว่าเน้นไปที่การลงทุนแบบใด


โดยกองทุนจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ทั้งนี้เพื่อสภาพคล่องหรือข้อจำกัดของกองทุนนั้น ๆ

กองทุนคืออะไร
 
ประเภทที่ 1 กองทุนแบบปิด กองทุนแบบปิด คือ กองทุนที่เปิดขายเพียงครั้งเดียว ซึ่งผู้ซื้อหน่วยลงทุนกับกองทุนประเภทนี้ต้องถือไว้จนครบสัญญา จึงเป็นกองทุนที่มีสภาพคล่องน้อย หากมีการซื้อขายเกิดขึ้นก่อนหมดสัญญามีโอกาสที่จะไม่ได้กำไรเท่าที่ควร คนที่คิดจะลงทุนกับกองทุนประเภทนี้ จึงต้องมีเงินเย็นที่เย็นพอจะเก็บไว้เฉย ๆ ในระยะยาว
ประเภทที่ 2 กองทุนแบบปิด กองทุนแบบปิด คือ กองทุนที่เปิดขายหน่วยลงทุนเรื่อย ๆ จึงเป็นกองทุนที่มีสภาพคล่องสูง ผู้ซื้อจะซื้อหรือขายหน่วยลงทุนเท่าไหร่ก็ได้ กองทุนประเภทนี้จึงเป็นอีกตัวเลือกที่ดีสำหรับคนที่ต้องการลงทุนระยะยาวแล้วได้ผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำ

กองทุนนิยมลงทุนในสินทรัพย์ใดบ้าง?

กองทุนส่วนใหญ่จะเน้นลงทุนใน ตลาดเงิน ตราสารหนี้ ตราสารทุน หรือหุ้น เป็นต้น ซึ่งกองทุนแต่ละกองทุนก็อาจจะเน้นเลือกการลงทุนอย่างใด อย่างหนึ่ง หรือเลือกการลงทุนแบบผสมก็ได้ ขึ้นอยู่กับนโยบายของกองทุนนั้น ๆ

ข้อดีของกองทุน

1. มีนโยบายการลงทุนที่หลากหลาย สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการลงทุนให้เหมาะสมกับความเสี่ยงและเป้าหมายทางการเงิน กองทุนรวมแต่ละกองจะมีนโยบายการลงทุนที่แตกต่างกัน เช่น มุ่งเน้นการลงทุนภายในหรือต่างประเทศ เน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความดสี่ยงสูงหรือต่ำ เป็นต้น หรือบางกองทุนอาจกำหนดสัดส่วนของการลงทุนไว้ ซึ่งนโยบายการลงทุนนี้ก็จะสัมพันธ์กับระดับความเสี่ยงและผลตอบแทนของกองทุนนั้นด้วย
2. มีมืออาชีพที่เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกคอยบริหารจัดการให้ สร้างความมั่นใจและลดภาระให้กับผู้ลงทุน การลงทุนในกองทุนรวมจะมีผู้จัดการกองทุน (Fund Manager) ซึ่งมีความรู้ ความชำนาญในการลงทุน อีกทั้งยังต้องผ่านการอบรม ทดสอบ มีประสบการณ์ และมีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ รวมถึงทีมงานที่มีความรู้ความสามารถมาช่วยดูแล ทำให้ผู้ลงทุนสบายใจ
3. มีสภาพคล่องสูง (สำหรับกองทุนแบบเปิด) สำหรับผู้ที่อยากลงทุน แต่ก็ต้องการสภาพคล่องด้วย กองทุนรวมสามารถตอบโจทย์ความต้องการนี้ได้ เพราะหากเป็นกองทุนประเภทกองทุนเปิดก็จะสามารถซื้อ-ขายได้ทุกวันทำการ และเมื่อใดก็ตามที่เราต้องการใช้เงินก็เพียงแค่ขายหน่วยลงทุนที่ถือไว้ ภายในอีกปรพมาณ 2-5 วันทำการก็จะได้รับเงินสดมาใช้จ่ายแล้ว
4. เวลาน้อยก็ลงทุนได้
โดยปกติหากเราลงทุนในหลักทรัพย์ใดๆ ก็จะต้องคอยติดตามความเคลื่อนไหวหลักทรัพย์นั้นๆ เป็นรายตัวด้วย แต่การลงทุนในกองทุนรวมจะช่วยลดเวลาในส่วนนี้ลง เพราะผู้จัดการกองทุนและทีมงานจะทำหน้าที่ในการติดตามและวิเคราะห์ให้ว่าจะซื้อ จะขายอะไร เมื่อใด แทนผู้ลงทุน และยังมีสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. สามารถกระจายการลงทุนได้ โดยใช้เงินลงทุนจำนวนไม่มาก โดยหลักการและการลงทุนจะต้องการกระจายความเสี่ยง สำหรับกองทุนรวมก็เช่นกัน ผู้จัดการกองทุนจะเป็นผู้วิเคราะห์และตัดสินใจนำเงินไปลงทุนในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งเงินฝาก พันธบัตร หุ้น ฯลฯ อาจลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่หลากหลาย หรือกระจายการลงทุนไปยังหุ้นหลายๆตัวตามนโยบายของแต่ละกองทุน เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากภาวะที่ตลาดหรือเศรษฐกิจผันผวน 
 

ข้อเสียของกองทุน

1. เราไม่มีสิทธิ์จัดสรรเงินลงทุนเอง เพราะเราส่งเงินของเราให้ “คนอื่น” ดูแลดังนั้นถ้าเค้าเลือกไม่ถูกใจเรา เราก็ทำอะไรไม่ได้นะ
2. ราคาของกองทุนรวม (NAV) ไม่อัพเดทแบบ Real-Time ไม่เหมือนกับตลาดหุ้นที่เราจะเห็นราคาของหุ้นตัวต่าง ๆ ขึ้นลงแบบทันที (Real-Time) แต่กองทุนรวมเราจะเห็นราคา NAV เปลี่ยนวันละครั้งเท่านั้น
3. การซื้อ/ขาย ทำได้ช้ากว่าการลงุทนเองในตลาดหุ้น เนื่องจาก ราคา (NAV) จะอัพเดทเมื่อสิ้นวัน ดังนั้นเราจะซื้อได้ก็ต่อเมื่อสิ้นวันเท่านั้นและแต่ละกองทุน เวลาปิด/เปิด การซื้อขายก็ไม่เท่ากัน ดังนั้นต้องศึกษาให้ดี
 
อย่างไรก็ตาม กองทุนรวมถือว่าเป็นเครื่องมือในการลงทุนที่ดี แต่ว่าเราต้องศึกษาข้อจำกัดของกองทุนรวมและจุดประสงค์ของการลงทุนด้วย ลงทุนทั้งทีจะดีรึป่าว มันอยู่ที่เราจะศึกษา ดังคำกล่าวที่ว่า "จงลงทุนในสิ่งที่เรามีความรู้ เพราะการลงทุนที่เสี่ยงที่สุด คือการลงทุนในสิ่งที่เราไม่รู้" ขอให้โชคดีครับ
 
เป็นยังไงกันบ้างครับ สำหรับความหมายของ "กองทุน" หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านไม่มากก็น้อย บทความหน้าผู้เขียนจะมานำเสนอความรู้ด้านใด ติดตามผ่านเว็บไซต์ได้เลยครับ 
 
อัพเกรดความรู้เพิ่มเติม: คลิกที่นี่
รู้เท่าทันข่าว&สถานการณ์โลก: คลิกที่นี่
บทวิเคราะห์เชิงเทคนิคขั้นสูง: คลิกที่นี่
Tags:

Forex News

TECHNICAL ANALYSIS