ห้ามพลาด!!! Indicator คืออะไร? มีประโยชน์อย่างไร?

img
Create at 1 year ago (Aug 08, 2022 17:08)

Indicator คืออะไร? มาดูกัน

ถ้าพูดถึง คำว่า Indicator (อินดิเคเตอร์) หรือบางคน เรียกสั้น ๆ ว่า “อินดี้” Indicator คืออะไร ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis) เป็นสิ่งที่แทบจะขาดไม่ได้เลย เป็นเครื่องมืออันทรงพลังมาก ๆ ในการเทรด Forex แม้การวิเคราะห์ทางเทคนิค จะมีหลายวิธี เช่น แนวโน้มการเคลื่อนที่ของราคา (Trend), แนวรับ-แนวต้าน (Support & Resistance), รูปกราฟแท่งเทียน (Candlestick) รวมถึง รูปแบบราคา (Chart Patterns) แต่การใช้ Indicator ก็เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญ จากนักวิเคราะห์ทางเทคนิค

Indicator (อินดิเคเตอร์) คือ ตัวชี้วัดในการเทรด Forex เป็นตัวที่สามารถบอกข้อมูล สำหรับการเทรดของคุณ ได้แก่ การบอกแนวโน้มของกราฟแท่งเทียนว่า จะไปในทิศทางใด รวมถึงตัว Indicator บางตัวนั้น สามารถบอกจุดที่คุณจะเปิดคำสั่งซื้อ โดยเทรดเดอร์ที่ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค จะเอา Indicator มาใช้ ในการวิเคราะห์ทิศทางของราคา และใช้การตัดสินใจซื้อขาย เป็นอีกเทคนิคเทรด Forex ที่ใช้ได้ผลดี ซึ่ง Indicator มีประโยชน์ ดังนี้
 
Indicator

ประโยชน์ของ Indicator

1. ช่วยบอกเทรน (Trend) วิเคราะห์หาทิศทาง และแนวโน้มของกราฟราคาว่า เป็นไปในทิศทางใด
2. สามารถบอกจุดทำสัญญาณซื้อหรือขาย ได้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งบอกจุดที่เราจะทำการปิดคำสั่งซื้อ
3. ใช้เป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้า ช่วยลดความเสี่ยง ในการเทรด Forex เพื่อรอจังหวะซื้อขาย หรือปิดออร์เดอร์ที่ดี
4. บอกจุด Stop Loss ของคุณ ได้อย่างชัดเจน ทำให้คุณมีข้อมูลตัดสินใจ ก่อนทำการเทรดต่อ
5. บอกจุดที่คุณนั้นควรที่จะ Let Profit Run อย่างชัดเจนว่า จะต้องทำอย่างไร

วัตถุประสงค์ของ Indicator

Indicator แต่ละตัวถูกออกแบบมาให้ใช้งานในวัตถุประสงค์ที่ต่างกัน ดังนั้น เราต้องทำความเข้าใจก่อนว่า Indicator ตัวที่เรากำลังเลือกใช้งานอยู่นั้น ถูกออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์ใด หากนำไปใช้งานผิดวัตถุประสงค์ ก็อาจทำให้ไม่สามารถดึงประสิทธิภาพของ Indicator ตัวนั้น ๆ ออกมาได้ ถ้าจะให้แบ่งประเภทตามวัตถุประสงค์ที่ Indicators ถูกออกแบบมา สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่
1. Indicators ที่ใช้ระบุทิศทางของแนวโน้ม เช่น Moving Average, Parabolic SAR เป็นต้น
2. Indicators ที่ช่วยในการยืนยันความแข็งแกร่ง หรือความน่าเชื่อถือของทิศทางนั้น ๆ เช่น ADX, OBV เป็นต้น
3. Indicators ที่ใช้วัดแรงเหวี่ยง หรืออัตราเร่งของราคา (Momentum) เช่น CCI, RSI, Stochastic เป็นต้น
4. Indicators ที่ใช้วัดความผันผวนของราคา (Volatility) เช่น ATR, Historical Volatility เป็นต้น
5. Indicators ที่ใช้วัดสภาพตลาดโดยรวม ซึ่งไม่ได้เฉพาะเจาะจงที่สินค้าหรือหุ้นตัวใดตัวหนึ่ง หรือที่เรียกว่า Market Indicators

รวม Indicator Forex

นอกจากนี้ ยังมี Indicators อื่น ๆ ที่อาจจะออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์นอกเหนือจาก 5 ข้อ ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น หรือมี Indicators บางตัว ที่ถูกออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้หลายวัตถุประสงค์ (เช่น MACD ใช้ได้ทั้งระบุทิศทาง และวัดแรงเหวี่ยงของราคา) ซึ่งเวลาที่เราจะเลือกใช้งาน Indicator ตัวใดก็ตาม เราควรรู้จักว่า Indicators ตัวนั้น ๆ ถูกออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์ใด เวลานำไปใช้งาน หรือแปลความหมายกราฟจะได้สามารถวิเคราะห์สภาวะตลาดได้ดียิ่งขึ้น
 
หากเทรดในโปรแกรม MT4, MT5 สามารถกดที่ Insert แล้วกดคำว่า Indicators ได้ดังภาพด้านล่างเลยครับ
 

ห้ามพลาด!!! Indicator คืออะไร? มีประโยชน์อย่างไร?

การใช้ Indicator

แนวทางการเลือกใช้ Indicator คืออะไร? มาดูกัน

 

1. กำหนดเทรนด์ของกราฟให้ได้เสียก่อน (สำคัญมาก เพราะถ้ากำหนดตรงนี้ผิด คือจบเลย)
2. เลือกอินดี้ที่เหมาะสมสำหรับการเทรดของคุณ ไม่เกิน 2-3 ตัว อย่าใส่อินดี้มากเกินไป เพราะอาจจะทำให้รูปแบบการเทรดของคุณมีปัญหา
3. อย่าใช้อารมณ์ จงเชื่อในอินดี้ของคุณ โดยปกติแล้วอินดี้มักจะทำจำนวนตาที่ถูกต้อง ประมาณ 6-10 ครั้งต่อการเทรด 10 ครั้ง
4. อย่าทำตัวเป็นคนเกือบรวย อย่าโยน Lot ใหญ่ ๆ สำคัญ คือ ต้องจำไว้เสมอว่า ความแตกต่างระหว่างคำว่า "การเทรด" กับ "การพนัน" ต่างกันที่การวางแผน และความสามารถในการควบคุมอารมณ์ 

แนะนำ Indicator สำหรับเทรดเดอร์มือใหม่

ควรทำความเข้าใจก่อนว่า Indicators ที่กำลังจะใช้งานถูกออกแบบเพื่อวัตถุประสงค์ใด และไม่ควรใช้งาน Indicators ที่ถูกออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกันพร้อม ๆ กัน เช่น เลือกใช้งาน RSI พร้อมกัน CCI พร้อมกับ Stochastic เป็นต้น เนื่องจาก Indicator แต่ละตัวให้มุมมองเหมือน ๆ กัน ไม่ได้เป็นแนวทางในการการเพิ่มความน่าเชื่อถือของผลการวิเคราะห์ให้มากขึ้น
 
1. MACD หรือที่เรียกว่า “Moving Average Convergence Divergence” เป็นเครื่องมือที่ใช้อ่านค่าทิศทางแนวโน้มของกราฟ (Trend)
2. RSI หรือที่เรียกว่า “Relative Strength Index” เป็นเครื่องมือที่ใช้ดูแรงส่งของราคา (Momentum)
3. Stochastic เป็นเครื่องมือที่เอาไว้อ่านค่าความต่อเนื่องของแนวโน้ม แต่ไม่เพียงเท่านั้น ยังสามารถใช้ดูความผันผวนของกราฟได้อีกด้วย
 
อย่างไรก็ตาม การอินดี้จัดเป็นเพียง 1 ในปัจจัยในเส้นทางของการอยู่รอดในตลาด เพราะการที่จะเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพในตลาด Forex หรือเทรด Forex เป็นอาชีพได้นั้น 3 สิ่งนี้ คือ สิ่งที่ต้องมี ได้แก่ Method, Money Management, และ Mindset โดย 3 ปัจจัยนี้จะช่วยให้คุณอยู่รอดในตลาดได้อย่างยั่งยืนนั่นเอง
 
อัพเกรดความรู้เพิ่มเติม: คลิกที่นี่
รู้เท่าทันข่าว&สถานการณ์โลก: คลิกที่นี่
บทวิเคราะห์เชิงเทคนิคขั้นสูง: คลิกที่นี่
Tags:

Forex News

TECHNICAL ANALYSIS