ธนาคารกลาง คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร?

img
Create at 1 year ago (Jun 21, 2022 15:31)

ความหมายของธนาคารกลาง

ธนาคารกลาง คือ หน่วยงานกลางที่ดูแลในเรื่องเกี่ยวนโยบายการเงินของประเทศในแต่ละประเทศ หน้าที่ของธนาคารกลาง จะเป็นเหมือน “ธนาคารของธนาคาร” ที่คอยควบคุมธนาคารและสถาบันการเงินที่อยู่ในอำนาจการควบคุมของธนาคารกลางของประเทศนั้น ๆ ดังนั้น ธนาคารกลาง (Central Bank) จะไม่ทำธุรกรรมกับประชาชนโดยตรง แต่จะทำธุรกรรมกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้การควบคุมเท่านั้น
 

ธนาคารกลางของแต่ละประเทศ

โดยธนาคารกลาง (Central Bank) ของประเทศที่สำคัญในเศรษฐกิจโลก มีดังนี้

 
 
 
 
 
 
 

หน้าที่และความสำคัญของธนาคารกลาง

ความสำคัญของธนาคารกลาง ของธนาคารกลางทุกประเทศจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ

1. กำหนดนโยบายการเงินของประเทศ (Monetary Policy)

มีเป้าหมายเพื่อดูแลเสถียรภาพการเงินของประเทศ ด้วยมาตรการต่าง ๆ เช่น การแทรกแซงอัตราแลกเปลี่ยน และการออกนโยบายทางการเงินอื่น ๆ โดยหน้าที่ที่คุ้นเคยกันดีในส่วนนี้ของ ธนาคารกลาง คือ การควบคุมเพิ่ม / ลด / คงที่ ดอกเบี้ยนโยบาย (Policy Rate) ที่เป็นดอกเบี้ยอ้างอิงของประเทศ
 

2. กำกับดูแลสถาบันการเงินที่อยู่ในประเทศ

มีเป้าหมายในการคุ้มครองประชาชนจากสถาบันการเงิน (เป็นเหมือนตำรวจที่คอยคุมธนาคารกับสถาบันการเงิน) เช่น การออกกฎต่าง ๆ เกี่ยวกับธนาคารในประเทศ การควบคุมการให้กู้ หรือแม้กระทั่งจะสั่งปิดสถาบันการเงินหรือธนาคารที่มีความผิด การกำกับดูแลสถาบันการเงินที่พบได้บ่อยของธนาคารกลาง คือ การควบคุมเงื่อนไขเกี่ยวกับสินเชื่อต่าง ๆ เพื่อทำให้ธนาคารพานิชย์ไม่ปล่อยสินเชื่อมากเกินไป และประชาชนไม่ก่อหนี้มากเกินไป
 
และนี่ก็เป็นนิยาม และความสำคัญของธนาคารการ หวังว่าเทรดเดอร์ทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากบทความนี้ไม่มากก็น้อย บทความหน้าจะเป็นการให้ความรู้เรื่องอะไร โปรดติดตามผ่านเพจ Fxtoday หรือเว็บไซต์ www.fxtoday.news ขอบคุณครับ
 
อัพเกรดความรู้เพิ่มเติม: คลิกที่นี่
รู้เท่าทันข่าว&สถานการณ์โลก: คลิกที่นี่
บทวิเคราะห์เชิงเทคนิคขั้นสูง: คลิกที่นี่
 
 ธนาคารกลางคืออะไร มีความสำคัญอย่างไร
Tags:

Forex News

TECHNICAL ANALYSIS